• Package
 • Part Number
 • VRRM (V)
 • IF(A)
 • IFperleg(A)
 • VF(V) Typ
 • IR(uA) Max
 • IFSM(A)
 • Tj (max)
 • TRR(ns)
 • Images
 • PDF
Package PartNumber VRRM (V) IF(A) IFperleg(A) VF(V) Typ IR(uA) Max IFSM(A) Tj (max) TRR(ns) Images PDFe
宁波市海曙区集士港工贸四路75号
0086-574-87314697
0086-574-87314697
info@asmielectronic.com
Copyright © 2019-2022 宁波爱盛美电子有限公司 版权所有     网站维护:点创科技